Maddi ve manevi büyük hasarlar ile sonuçlanabilecek olan afetlerden biri de yangındır. Yangın çıkması sonucu can ve mal kaybı yaşanabilir. Bu afetten korunabilmenin yolu ise bilinçlenmekten geçmektedir. Yangın sırasında ve sonrasında yapılacak her müdahale yangının boyutunu azaltabileceği gibi büyütebilir de.  Bu sebeple yangın söndürme işlemi için tüm halk bilinçlendirilmelidir. Yangın sırasında, söndürme işlemlerinde kullanılan yangın söndürme tüplerini inceleyelim;

 Yangın söndürme tüpleri, yangının ilk safhalarında oldukça etkili bir yöntemdir. Fakat yangın sırasında kullanılan yangın söndürme tüpleri, yangının çıkış tipine bağlı olarak seçilmelidir. Yani yangına etkili bir biçimde müdahale edebilmemiz için yangının sınıfını belirlememiz gerekmektedir. Şimdi yangın tipleri nelerdir?  Bir göz atalım;

A sınıfı yangınlar: A sınıfı yangınlar katı maddelerin alevlenmesi sonucu oluşan yangın tipidir. Bu sınıfta yangının çıkış sebebi kumaş, kağıt veya ahşap gibi katı maddelerin alevlenmesi sonucu yangın çıkar ve ilerler.

B sınıfı yangınlar: Oldukça tehlikeli olan B sınıfı yangınlar, yanıcı sıvı maddeler sonucu oluşur. B sınıfı yangın çıkmasına sebep olabilecek yanıcı maddeler: akaryakıt, tiner vb. maddelerdir.

C sınıfı yangınlar: Büyük tehlike arz eden bir diğer yangın çeşidi ise C sınıfı yangınlardır. Bu yangın gazların sıkışması veya alevlenmesi sonucunda oluşur. LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gazların tutuşması sonucu büyük yangın ve patlamalar oluşur.

D sınıfı yangınlar: D sınıfı yangınlar metal yangınlardır. Magnezyum veya sodyum gibi metal yanıcıların sebep olduğu yangın tipidir, D sınıfı yangınlar.

E sınıfı yangınlar: Yangın sınıflandırılması içinde, müdahalenin en az mümkün olduğu yangın tipi E sınıfı yangınlardır. Bu yangınlar elektrik yangınlarıdır.

 Yukarıda belirttiğimiz beş ayrı sınıf yangın tipi için ayrı ayrı maddeler ile müdahaleler gerçekleştirilir. Yangın sırasında müdahale edilecek maddeler; toz, su, köpük, BC tozu, D tozlu CO2, Halon gazı gibi maddelerdir.

Köpük: Yangın söndürme amaçlı kullanılan köpükler, halk arasında oldukça bilinen bir yangın söndürme maddesidir. Yangın söndürme maddesi olan köpük üretimi hava, basınçlı su ve deterjan karışımı ile sağlanmaktadır.  Yangın söndürme sırasında oldukça etkili bir yöntem olan köpük, yangın çıkan zemine yayılır ve tüm oksijen akışını keser. Oksijen ve buhar ile bağlantı kesildiğinden yangın söndürme başarılı olur. Köpüklerin kullanıldığı yangın tipleri ise A ve B tipi yangınlardır. Yani katı maddeler ve yanıcı bazı sıvı maddeler sebebi ile oluşan yangınların söndürme işlemlerinde köpük kullanılmaktadır.

Su: Bir diğer en bilindik yangın söndürme maddesi sudur. Yangın sırasında suyun kullanımı yangını söndürmede etkili olabileceği gibi çok daha kötü sonuçlandırabiliyor da. Örneğin elektrik sebebi ile çıkan yangında, su kullanımı kesinlikle olmamalıdır. Suyun kullanıldığı yangın tipleri A tipi yangınlardır. Kağıt, ahşap gibi katı maddeler sebebi ile çıkan yangınlarda su ile müdahale edildiği takdirde soğutma işlemi gerçekleştirilir. Böylelikle yangın sonlandırılmış olur.

Kimyevi Tozlar(BC tozlar ve ABC tozlar): BC tozlar B ve C tipi yangınlarda kullanılan maddeleridir. ABC tozlar ise boğma yaparak yangının sonlandırılmasını sağlamaktadır.

Karbondioksit: Karbondioksit yangın söndürücüler B,C,E sınıfı yangınların söndürülmesinde görev alırlar.

Yangın Tüpü Seçimi

İstanbul Yangın Tüpü Firmaları

İstanbul Yangın Tüpü Firmaları Türkiye’de nüfus sayısı artmakla beraber insanların konut ihtiyacı, iş yeri ihtiyacı, araba ihtiyacı giderek artmaktadır. Bundan dolayı bu tip yerlerde her türlü güvenlik tedbiri de alınması söz konusu olmuştur. Özellikle yangınla gelen felaketlerin önüne geçebilmek için yangına ilk müdahale yangın tüpü ile olmaktadır. Her an çıkabilecek olan yangınlara erkenden müdahale de bulunmak yangın tüpleriyle sağlanmaktadır. Hemen hemen her yerde bulundurulması bir zorunluluk haline getirilmiştir. Özellikle yangın tüpüDEVAMI

İstanbul Yangın Tüpü Firmaları

İstanbul Yangın Tüpü Firmaları “Yangın tüpü” halkın yoğun bulunduğu alanlarda, araçlarda ve benzeri yerlerde bulunması zorunlu olduğundan ülkemizde üretimi, servisi ve dolumu bakanlıklarca çıkarılan izinlere tabi tutulmuştur. “Yangın tüpü firmaları” bu izinleri almak zorundadır. Yangın tüpü firmalarının bu izinlerin yanı sıra uluslar arası CE belgesi, TSE belgesi ve kalite standartları belgesi olan ISO 14500’ü almaları gerekmektedir. Ülkemizde “yangın tüpü” konusunda merdiven altı satış yapan firmalara dikkat edilmelidir. Satın alacaDEVAMI

Yangın Tüpü Servisi

Yangın Tüpü Servisi Yangın güvenlik sistemleri ile projelendirilerek gerekli malzemeler ile donatılan ve her türlü kapalı ve açık alanda bulunan sabit veya taşınabilir yangın tüpleri, kontrol ve bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bir takım bakımlar herkes tarafından yapılabildiği gibi diğer kalan bakımların profesyonel anlamda yapılması gerekmektedir. Kısacası seyyar bir yangın tüpünün hortumunun çatlak veya yırtık olduğu herkesçe kontrol edilebilirken, bir takım basınç kontrolleri ancak yangın tüpü servisi tarafından yapılabilmektedir. Müdahale edilmesi gDEVAMI

Yangın Tüp Dolum Ve Bakımı

Yangın Tüp Dolum Ve BakımıBilindiği üzere yapılarda meydana gelen yangınlarda, pratik olması sebebi ile en çok tercih edilen araç yangın tüpleridir. Yangın tüpleri sahip olduğu niteliklere ve üretim özelliklerine göre farklı fiyatlarda ve kalitede olmaktadır. Bu noktada bireyler yangın tüpü seçiminde fevkalade hassas ve titiz davranmalıdır. Aksi takdirde olası bir yangın durumu çok daha büyük felaketlere sebebiyet verebilmektedir.    Evvela yangın tüpü dolumu ve bakımı süreçleri için fevkalade dikkatli olmak ve öngörülenDEVAMI

YANGIN TÜPÜ İMALATI

YANGIN TÜPÜ İMALATI Yangın günlük yaşantımızda risk oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Alevler büyümeden etkili bir müdahale yapılması gerekmektedir. bu da ancak yangın tüpleri ile mümkündür. İlk olarak 1818 yılında bugünkü yangın söndürme tüplerinin ilk biçimi ortaya çıkmıştır. İngiliz bir binbaşının bulduğu yangın söndürme tüpünde potasyum karbonat ve sıkıştırılmış hava bulunmaktaydı. Bu dönemden sonra yangın söndürme tüpleri de geliştirilmiştir. Günümüzde farklı kimyasal maddeleDEVAMI

Yangın Tüpü Dolumu

Yangın Tüpü Dolumu Yangın söndürme tüpleri bulundurma zorunluluğu, ilgili mevzuatlar ile mecburi tutulmuştur. Bulunması gerekli olan yangın tüplerinin asgari özellikleri de yine mevzuatlar ile sabitlenmiştir. Can ve mal koruma devlet otoriterlerinin de gündemine girmiş ve doğal afet çeşidi olan yangınla mücadele hususunda belirli kurallar getirilmiştir. Yangın tüplerinin bulundurulma zorunluluğunun yanı sıra bakım ve kontrol şartları da bu kurallar bütününde yerini almıştır. Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımları da yine bu ciddiyet ile kaliteli malzemelerDEVAMI

Yangın Tüpü Servisi

Yangın Tüpü Servisi Yangın güvenlik sistemleri ile projelendirilerek gerekli malzemeler ile donatılan ve her türlü kapalı ve açık alanda bulunan sabit veya taşınabilir yangın tüpleri, kontrol ve bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bir takım bakımlar herkes tarafından yapılabildiği gibi diğer kalan bakımların profesyonel anlamda yapılması gerekmektedir. Kısacası seyyar bir yangın tüpünün hortumunun çatlak veya yırtık olduğu herkesçe kontrol edilebilirken, bir takım basınç kontrolleri ancak yangın tüpü servisi tarafından yapılabilmektedir. Müdahale edilmesi gDEVAMI

Üsküdar Yangın Tüpü Fiyatları

Üsküdar Yangın Tüpü FiyatlarıYangın Tüpü ÇeşitleriÇeşitli nedenlerden kaynaklanan yangınlarda kullanılan yangın tüpü çeşitleri, önceden yapılması gereken fizibilite çalışmalarının sonucuna göre monte edilmelidir. Yanan maddenin türü, etki edebileceği alan gibi etmenler hangi yangın tüpü çeşidinin kullanılacağına karar veren en önemli etmenlerdir. En fazla kullanılan yangın tüpü çeşidi kuru kimyevi tozlu ve ek biyolojik yangın tüpleridir.İçeriği ne olursa olsun yangın tüpü çeşitlerinin hepsinin dış yüzeyiDEVAMI

Ümraniye Yangın Tüpü Fiyatları

Ümraniye Yangın Tüpü FiyatlarıYangın Tüpü ÇeşitleriÇeşitli nedenlerden kaynaklanan yangınlarda kullanılan yangın tüpü çeşitleri, önceden yapılması gereken fizibilite çalışmalarının sonucuna göre monte edilmelidir. Yanan maddenin türü, etki edebileceği alan gibi etmenler hangi yangın tüpü çeşidinin kullanılacağına karar veren en önemli etmenlerdir. En fazla kullanılan yangın tüpü çeşidi kuru kimyevi tozlu ve ek biyolojik yangın tüpleridir.İçeriği ne olursa olsun yangın tüpü çeşitlerinin hepsinin dış yüzeyiDEVAMI

Tuzla Yangın Tüpü Fiyatları

Tuzla Yangın Tüpü FiyatlarıYangın Tüpü ÇeşitleriÇeşitli nedenlerden kaynaklanan yangınlarda kullanılan yangın tüpü çeşitleri, önceden yapılması gereken fizibilite çalışmalarının sonucuna göre monte edilmelidir. Yanan maddenin türü, etki edebileceği alan gibi etmenler hangi yangın tüpü çeşidinin kullanılacağına karar veren en önemli etmenlerdir. En fazla kullanılan yangın tüpü çeşidi kuru kimyevi tozlu ve ek biyolojik yangın tüpleridir.İçeriği ne olursa olsun yangın tüpü çeşitlerinin hepsinin dış yüzeyiDEVAMI